Den otevřených dveří

Tisk

V rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu" proběhl v týdnu od 8.10.2012 do 12.10.2012 „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", kterého se zúčastnili všichni poskytovatelé sociálních a navazujících služeb ve městě Zábřeh.
Návštěvníci, kteří v tyto dny přišli, mohli od jednotlivých poskytovatelů získat řadu informací o konkrétních službách a mohli si i prohlédnout prostory, ve kterých jsou tyto služby poskytovány.
Řídící skupina KPSS města Zábřeh děkuje všem poskytovatelům za jejich ochotu a vstřícnost a těší se na další ročník „DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ", který proběhne na podzim tohoto roku.
Fotografie z Dne otevřených dveří si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Jana Kapplová
koordinátor KPSS

logo ESF
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.