Připomínkování 2. komunitního plánu

Tisk

Ve čtvrtek 6. prosince 2012 proběhlo v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu" veřejné setkání – „Připomínkování 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015".
Široká veřejnost zde měla možnost vyjádřit se a vznést případné připomínky k opatřením 2. komunitního plánu, a to ještě před jeho schválením v Zastupitelstvu města Zábřeh.
Setkání, které proběhlo v Městské knihovně Zábřeh, se zúčastnili členové Řídící skupiny KPSS, metodik KPSS Bc. Kateřina Linhartová, místostarostka města Mgr. Lucie Michalová a z řad veřejnosti jeden občan. Fotografie z akce můžete shlédnout v naší fotogalerii.

Jana Kapplová
koordinátor KPSS

 

logo ESF
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.